Valikko Sulje

Varsinainen jäsen / terapeuttijäsen

Haetko keskusliiton varsinaista jäsenyyttä / terapeuttijäsenyyttä? 

Keskusliitto KTKL ry:n tavoite on koota kokemusperäistä lääketiedettä / täydentäviä hoitomuotoja (CAM*) edustavat terapeutit yhteen. Hakijalta edellytetään, että hänen koulutuksensa antaa riittävät valmiudet tehdä terapiatyötä laadukkaasti mikä takaa asiakasturvallisuuden. KTKL ry on laatinut koulutuksen laatukriteerit, jotka rakentavat vahvan pohjakoulutuksen lisäksi raamit erikoistumisopinnoille. Pääset tutustumaan vaaditun opintokokonaisuuden rakenteeseen linkistä: Terapia-alan koulutus ja tavoitteet. Varsinainen jäsenyys edellyttää, että hakija on suorittanut tämän opintokokonaisuuden ja että hänen ammatti-alansa on listattuna Suomessa vakiintuneiden terapia-alojen (22 Suomessa vakiintunutta terapia-alaa) luettelossa.
 
(*Vaihtoehtoinen-täydentävä lääketiede, josta käytetään englanninkielistä lyhennettä CAM, Complementary and Alternative Medicine)
 
Mikäli kuulut terapeuttiyhdistykseen joka on keskusliitto KTKL ry:n jäsenyhdistys, täytä varsinaisen jäsenen liittymislomake, joka aukeaa uuteen ikkunaan pdf-muotoisena oheisesta linkistä (Varsinaisen jäsenen / terapeuttijäsenen hakulomake), liitä mukaan kopiot todistuksistasi ja toimita asiapaperit yhdistykseen. Terapeuttiyhdistyksesi täydentää lomaketta ja lähettää sen liitteineen meille.  KTKL ry varmistaa hakijan koulutuksen todistusjäljennöksistä. Arkistoimme hakemukset jäsenyhdistyksittäin. 
 
Keskusliitto KTKL ry:n varsinaista jäsenyyttä voi myös hakea ilman, että se terapiayhdistys johon kuulut, olisi Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry:n jäsenyhdistys. Katso alta ohjeet varsinaista jäsenyyttä hakevalle terapeutille. 
 

Ohjeet varsinaista jäsenyyttä / terapeuttijäsenyyttä hakevalle

Tarvittavat asiapaperit;
 • toimita täytetty ja allekirjoitettu jäsenhakemuslomake KTKL ry:n toimistoon. Lomake aukeaa uuteen ikkunaan pdf-muotoisena oheisesta linkistä. (Varsinaisen jäsenen/terapeuttijäsenen hakulomake)
 • todistusjäljennökset kaikista täydentävien hoitomuotojen koulutuksistasi                           
 • todistusjäljennökset suorittamastasi peruslääketieteen aineista ja oppimääristä 
 • todistus voimassa olevasta ensiapukurssista
Kun hakemuksesi on käsitelty, saat ilmoituksen hyväksytystä jäsenyydestä, tai lisäohjeita jäsenyyden saamiseksi. Tieto lähetetään antamaasi sähköposti-osoitteeseen. 
 
Kun kaikki on kunnossa, jäsennumerosi aktivoituu. Liiton varsinainen jäsen voi saada tietonsa terapeuttirekisteriin. 
 

Jäsennumero oikeuttaa;

 • verkkojäsenlehteen ja KTKL ry:n nettisivuston vain jäsenille tarkoitettuun osaan
 • laatimaan kirjoitus tai tiedote KTKL ry:n verkkosivujen artikkelit – osastoon (katso: Ohjeet artikkelin kirjoittajalle)
 • osallistumaan liiton järjestämiin koulutuksiin, kursseihin, seminaareihin ja/tai virkistäytymispäiviin
 • käyttämään tarvittaessa keskusliiton logoa
 • osallistumaan keskusteluun keskusliitto KTKL ry:n verkkosivuilla 

Jäsennumero velvoittaa;

 • varsinaista jäsentä toimimaan koulutuksensa ja keskusliiton eettisten ohjeiden mukaisesti
 • päivittämään ammattiosaamistaan
 • ilmoittamaan keskusliitolle mikäli seuraavat tiedot muuttuvat
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • sukunimi
  • lisäkoulutukset / todistusjäljennökset keskusliitolle 
  • jos hoitotyö tai toiminnan laatu muuttuvat 
Lisätietoa varsinaista jäsenyyttä hakevalle
KTKL ry
Finlaysoninkuja 9, 33120 Tampere

 

error: Content is protected !!