Valikko Sulje

Ohjeet artikkelin kirjoittajalle

Aihe

Tekstin tulee liittyä terveyden hoitamiseen, sairauteen ja mielellään täydentävien hoitomuotojen teemaan. Se voi sisältää tietoa täydentävien hoitomenetelmien vaikutuksista hyvinvointiin ja elämänlaatuun sekä hoitokokemuksia. Se voi olla kokeneemman suositus vastaavista vaivoista kärsivälle kanssaihmiselle, tai vertailua erilaisten hoitomuotojen vaikutuksia vaivojen tai sairaustilojen hoitamisessa. Palaute, nimenomaan rakentava palaute, on tervetullutta. Sellainen luo mahdollisuudet tehdä entistäkin parempia ja täsmällisempiä hoitoja.

Kirjoittajan tiedot

Liiton sivuilla ei julkaista artikkeleita, joiden lähettäjästä ei ole tarkkoja tietoja ja yhteystietoja. Mikäli kirjoittaja toivoo, että hänen tietojaan ei julkaista artikkelin yhteydessä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti liiton toimistoon ja antaa julkaisukäyttöön nimimerkki.

Artikkelien tarkoitus

Keskusliiton sivuilla julkaistavat artikkelit ovat merkittävä lisäarvo niille lukijoille, joita kiinnostaa täydentävät hoitomenetelmät ja kaikki muu asiaan liittyvä. Artikkeleiden avulla lukijoiden on mahdollista löytää itselle tai lähipiirille sopiva hoitomenetelmä ja sitä kautta apua terveydelliseen ongelmaansa.

Artikkelin pituus

Artikkelin suositeltava pituus on yli 100 sanaa mutta alle 1500 sanaa. Mikäli kirjoittaja tarvitsee asialleen enemmän julkaisutilaa, hän voi jakaa aiheen useaan pienempään artikkeliin.

Artikkeliin liittyvät kuvat

Artikkeliin voit liittää korkeintaan kaksi kuvaa. Niiden on oltava jossain seuraavista tallennusmuodoista: jpg, jpeg, png tai gif ja kuvan koko saa olla enintään 500 kB (0,5 MB). Artikkelin kirjoittajalla täytyy olla kuvien tekijänoikeudet tai lupa käyttää kuvia KTKL ry:n sivustossa. Kuva ei ole pakollinen artikkelissa.

Teksti ja sen muotoilut

Lähetä teksti rtf- tai doc-muodossa (esim. Word-tiedosto). Artikkelit tarkastetaan ennen julkaisemista ja KTKL ry pidättää oikeuden puuttua asiavirheisiin, kirjoitusvirheisiin, kieliasuun ja artikkelin lyhentämiseen mikäli se on verkkosivuille liian pitkä.

Artikkelissa olevat linkit muille nettisivuille

Suosittelemme, että artikkeliin sijoitetaan linkki tai linkkejä esim. lähdeaineistosivuille. Katso kuitenkin, että sivu on sellainen, ettei siinä teksti vaihdu vaan se on ns. pysyvä. Laita artikkeliteksiin linkitettävä sana tai lause ja sulkuihin sen perään sen nettisivun osoite, johon linkitetään. Laitamme linkin paikoilleen nettisivulle.

Lopuksi

Lähetä artikkeli ja siihen liittyvä kuvamateriaali keskusliitto KTKL ry:n toimistoon osoitteeseen; 
liitto@ktkl.fi 

Sähköpostin aiheena tulee olla artikkelin nimi.  
Sähköpostissa tulee olla seuraavat tiedot;

  • nimesi
  • KTKL- jäsennumerosi
  • puhelinnumerosi
  • yritys- ja yhteystietosi
  • tieto siitä, haluatko yhteystietosi julkaistavan artikkelisi yhteydessä
  • nimimerkki, mikäli et halua artikkelia julkaistavan nimelläsi

KTKL ry:n tarkastama artikkeli julkaistaan osoitteessa: www.ktkl.fi/artikkelit.
Artikkelien kirjoittamiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä KTKL:n toimistoon puh. 040 587 9558
Email: liitto@ktkl.fi

© Oikeudet muutoksiin pidätetään.

error: Content is protected !!