Valikko Sulje

Jäsenyhdistykset

Yhdistyksen liittyminen keskusliiton jäseneksi

Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry on kattojärjestö, jonka tavoite on koota yhteen kokemusperäistä lääketiedettä edustavat tahot. Olemme määritelleet ammattiterapeuttien koulutukselle laatukriteerit, joiden avulla suomalainen kokemusperäinen lääketiede / täydentävät hoitomuodot (CAM*) voivat saavuttaa samanlaista arvostusta, kuin muissa EU-maissa.
 
(*Vaihtoehtoinen-täydentävä lääketiede, josta käytetään englanninkielistä lyhennettä CAM, Complementary and Alternative Medicine).
 

Jäsenyyttä hakevan yhdistyksen jäsenet

Yhdistykseen kuuluvat valmiit terapeutit hakevat KTKL ry:n varsinaista jäsenyyttä toimittamalla (Varsinainen jäsen /Terapeuttijäsen) hakulomakkeen täytettynä omaan yhdistykseensä yhdessä todistusjäljennösten kanssa. Jäsenyhdistys täydentää lomaketta ja lähettää sen liitteineen meille.
Terapeutin varsinainen jäsenyys edellyttää, että hän on suorittanut vaaditun opintokokonaisuuden (Terapia-alan koulutus ja tavoitteet) ja että hänen ammatti-alansa on listattuna Suomessa vakiintuneiden terapia-alojen (22 Suomessa vakiintunutta terapia-alaa) luettelossa. Keskusliitto KTKL ry:n koulutusvaatimukset täyttävä terapeutti / hoitaja saa varsinainen jäsenen edut ja hän voi saada tietonsa terapeuttirekisteriin.
 

Ohjeet jäsenyyttä hakevalle yhdistykselle

Tarvittavat asiapaperit;
 • täytetty ja allekirjoitettu yhdistyksen liittymislomake, joka aukeaa tästä linkistä pdf-muotoisena uuteen ikkunaan (Yhdistyksen liittyminen jäseneksi)
 • yhdistysrekisteriote 
 • yhdistyksen voimassa olevat säännöt
 • yhdistyksen kontaktihenkilön / henkilöiden yhteystiedot (tulee olla KTKL ry:n jäsen / jäseniä)
 • jäsenluettelo, josta näkyy yhdistyksen jäsenten
 • jokaisen yhdistyksen jäsenen henkilökohtaisesti täyttämä, hakemuslomake aukeaa linkistä uuteen ikkunaan pdf-muotoisena (Yhdistyksen jäsenen hakulomake). Lomake on sama kuin Varsinaisen jäsenen / terapeuttijäsenen hakulomake.
*Uudet terapia-alat on haettava luetteloon ennen yhdistyksen liittymistä. Vain vakiintuneet terapia-alat ovat luettelossa.
 
Terapeuttiyhdistystä pyydetään toimittamaan em. yhdistyslain mukaiset asiapaperit ja lomakkeet  osoitteeseen; 
 
Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry
Finlaysoninkuja 9, 33120 Tampere
 
Lisätietoa jäsenyhdistykseksi hakevalle liitto@ktkl.fi
 
Kun hakemus on käsitelty, saatte tiedon yhdistyksen jäsenyyden hyväksymisestä, tai mahdollisia lisäohjeita ilmoittamaanne sähköposti-osoitteeseen.
Kun kaikki on kunnossa, jäsennumerot aktivoituvat. Yhdistys merkitään keskusliiton sivujen yhdistysrekisteriin ja jäsenyhdistyksen edut astuvat voimaan.
Keskusliiton koulutusvaatimukset täyttävä terapeutti / hoitaja saa varsinainen jäsenen edut ja hän voi saada tietonsa terapeuttirekisteriin.
 
Keskusliiton jäsenyhdistyksen edut ja vastuut; 
 
Jäsenyhdistyksen edut
 • mahdollisuus laatia kirjoituksia, ja tiedotteita keskusliiton sivuille artikkelit – osioon
 • mahdollisuus osallistua keskusliiton verkkosivujen keskustelupalstaan
 • mahdollisuus osallistua keskusliiton järjestämään toimintaan

Jäsenyhdistyksen vastuut

 • jäsenyhdistys velvoitetaan arkistoimaan jäsentensä hakupaperit sekä todistukset
 • yhdistyksen liittyessä keskusliitto KTKL ry:n jäseneksi se sitoutuu valvomaan, että jokainen yhdistyksen jäsen täyttää varsinaisen jäsenen hakulomakkeen (aukeaa tästä linkistä uuteen ikkunaan pdf-muotoisena  Varsinaisen jäsenen /Terapeuttijäsenen liittymislomake) ja että hakulomake liitteineen on mukana yhdistyksen haku-asiapapereissa. KTKL ry varmistaa terapeutin koulutuksen todistusjäljennöksistä ja arkistoi hakemukset jäsenyhdistyksittäin.
 • valvoo jäsentensä toimintaa ja koulutuksellista pätevyyttä myös liittymisen jälkeen
 • toimittaa KTKL ry:lle yhdistyksen tai sen jäsenten muuttuneet tiedot /myös jäsenten saamien uusien koulutusten todistusten jäljennökset
 • jäsenyhdistys on sitoutunut toimittamaan KTKL ry:lle vuosittain toimintakertomuksen ja päivitetyn jäsenluettelon.
Avaa tästä linkistä uuteen ikkunaan pdf-muotoinen Yhdistyksen liittyminen jäseneksi -lomake

error: Content is protected !!