Valikko Sulje

Jäsenyys ja jäseneksihakulomakkeet

Jäsenyys

Keskusliitto KTKL ry:n tavoite on vakiinnuttaa kokemusperäinen, täydentävä lääketiede (CAM*), sekä kansanterveyden ylläpitoon keskeisesti liittyvät täydentävät hoitomenetelmät osaksi Suomen julkista terveydenhuoltoa. Teemme työtä alan lainsäädännön edistämiseksi.

Valvomme täydentävän lääketieteen hoitomenetelmiin kouluttautuvien terapeuttien ja hoitajien opetusta. KTKL ry:n kaikki jäsenterapeutit ovat suorittaneet vaaditun opintokokonaisuuden (Terapia-alan koulutus ja tavoitteet), jolla varmistetaan asiakasturvallisuus ja ammattitaidon taso. Olemme listanneet 22 Suomessa vakiintunutta terapia-alaa.

Haetko Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry:n

  • varsinaista jäsenyyttä = aina em. opintokokonaisuuden suorittanut terapeutti tai hoitaja (lue lisää)
  • kannattajajäsenyyttä = ei alan ammattipätevyyttä, mutta halu tukea alan toimintaa (lue lisää)
  • opiskelijajäsenyyttä = opiskelee alaa, ei valmis terapeutti (lue lisää)
  • jäsenyyttä terapeuttiyhdistyksenä = valveutunut yhdistys, valmis järjestäytymään (lue lisää)
  • jäsenyyttä kouluttajana = valveutunut kouluttajataho (lue lisää)

Ylläpidämme pätevän koulutuksen saaneiden terapeuttien vapaaehtoista valtakunnallista rekisteriä.
(*Vaihtoehtoinen-täydentävä lääketiede, josta käytetään englanninkielistä lyhennettä CAM, Complementary and Alternative Medicine).

Jäsenmaksut / vuosi

  • Varsinainen jäsen / terapeuttijäsen 45 €
  • Jäsenyhdistys 190 €
  • Kannattajajäsenen 50 €
  • Opiskelijajäsen 30 €
  • Kouluttajajäsen 80 €

Huom! KTKL ry:n jäsenyhdistykseen kuuluvan jäsenen vuosimaksu sisältyy yhdistykseltä perittyyn vuosimaksuun 190 €.

Jäseneksihakulomakkeet

HAKULOMAKKEET AUKEAVAT UUTEEN IKKUNAAN pdf-muotoisina

error: Content is protected !!