Valikko Sulje

CAM – lyhyt historia

CAM lyhyt historia

Maailman terveysjärjestö WHO:n määrittely Perinteiselle lääketieteelle (traditional medicine TM);

  • eri kulttuureissa esiintyviin teorioihin ja käytännön kokemuksiin perustuvien tietojen kokonaisuus, jonka kokemusta ja taitoja hyödynnetään terveyden ylläpitämiseksi, fyysisten ja psyykkisten sairauksien ehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi, parantamiseksi ja hoitamiseksi
  • kun tämä tietojen kokonaisuus, perinteinen lääketiede, on hyväksytty alkuperäiskulttuurien ulkopuolisissa väestöryhmissä, sitä usein kutsutaan täydentäväksi tai vaihtoehtoiseksi lääketieteeksi (complementary and alternative medicine CAM)

Euroopan alueella integroitua terveydenhoitoa edistävä EFCAM (European Federation for Complementary and Alternative Medicine) määrittelee täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen autonomisiksi terveydenhuollon käytännöiksi hoidettaessa terveysongelmia, pidettäessä yllä ja edistettäessä terveyttä ja ehkäistäessä sairauksien syntyä. 

Näitä terveydenhuollon käytäntöjä tulee integroida tavanomaiseen lääketieteeseen, jolloin tuloksena on laajempi valikoima hoidon vaihtoehtoja.

WHO:n perinteisen, täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen strategia

Strategiasta on julkaistu kirja (Linkki kirjaan).

WHO:n suunnittelema perinteisen lääketieteen strategia tarjoaa EU-jäsenmaille ohjeet, jotka helpottavat täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (TM / CAM) sääntelyä, tekee siitä turvallista ja helpommin saavutettavaa.

WHO:n verkkosivuilla mm. hakusanoilla traditional, complementary, alternative medicine tai näiden yhdistelmillä saadaan kymmeniätuhansia osumia. Sieltä löytyy perinteisen lääketieteen strategioita, terminologiaa, kongressiraportteja, ohjelmasuosituksia, julistuksia, selvityksiä turvallisuudesta, tietoja WHO:n kanssa yhteistyössä toimivista laitoksista, katsauksia perinteisen lääketieteen tilanteesta eri puolilta maailmaa, integraatiosuosituksia perusterveydenhuoltoon, metodologisia ohjeita tutkimuksiin ja arviointeihin, koulutusvaatimuksia jne..

WHO ja Euroopan komissio kehottavat integroimaan täydentävät hoitomuodot osaksi kansallisia terveydenhuollon järjestelmiä. Ensimmäinen asiaa koskeva WHO:n globaali strategia on vuodelta 2002 jossa todetaan, että Perinteisen lääketieteen suosio kasvaa ja suuri määrä ihmisiä käyttää sitä osana perusterveydenhuoltoa. Keskeisiä haasteita ovat turvallisuuteen, säätelyyn ja todentamiseen liittyvät asiat, sekä luonnon monimuotoisuuden ja perinteisen tiedon suojelemiseen liittyvät kysymykset. Vuonna 2013 Geneven konferenssissa WHO:n puheenjohtaja Margaret Chan piti puheen, jossa hän toi julki WHO:n perinteisen lääketieteen strategian vuosille 2014 – 2023. Puheessaan Chan sanoi, että perinteinen lääketiede ja sen hoitomenetelmät tulee integroida koululääketieteeseen. Tämä tapahtuu edistämällä alan tutkimusta, lisäämällä hoitojen saatavuutta, kehittämällä hoitojen koulutusta ja sääntelyä; ”tällä tavoin laajennettu lääketiede tulee tarjoamaan jokaiselle maailman maalle mahdollisuuden perusterveydenhuollon kehittämiseen nykyistä monipuolisemmaksi” (Tarkemmin)  

Noin kolmasosalla kehitysmaiden väestöstä ei ole mahdollisuutta käyttää koululääketieteen hoitoja. Noissa maissa turvalliset ja tehokkaat TM / CAM – terapiat lisäävät terveydenhuollon saatavuutta. Kiinassa, Pohjois- ja Etelä-Koreassa ja Vietnamissa perinteinen lääketiede on jo integroitu terveydenhuollon järjestelmiin. Keski-Euroopassa mm. Sveitsissä vaihtoehtoinen lääketiede on jo integroitu koululääketieteen menetelmiin ja maassa toimii lääkäreille tarkoitettu koulutus, joka antaa heille mahdollisuudet opiskella fytoterapiaa, homeopatiaa, antroposofista ja kiinalaista lääketiedettä. Edelleen on kuitenkin paljon maita, jotka eivät ole tässä edistyneet, kuten Suomi.

WHO:n strategiassa todetaan, että noin 25 % nykyisin käytettävistä koululääketieteen lääkkeistä pohjautuu kasvien vaikutuksille, joita perinteisesti käytettiin kasvivalmisteina sairauksia hoidettaessa. Muista perinteisen lääketieteen menetelmistä strategia mainitsee mm. kivun ja pahoinvoinnin lievittäjänä tunnustetun akupunktion, erilaiset rentoutustekniikat sekä hypnoosin, jolla voidaan lievittää mm. unettomuutta, ahdistusta ja paniikkihäiriöitä. Mm. satunnaiskontrolloidut tutkimukset tarjoavat vakuuttavaa näyttöä näistä menetelmistä. Tutkimuksin on voitu osoittaa, että myös jooga vähentää astmakohtauksia ja Tai ji -tekniikat vähentävät mm. vanhusten tasapaino-ongelmia. Strategiassa mainitaan myös, että perinteinen lääketiede auttaa tartuntatautien hoidossa. Esimerkkeinä tästä on, että kolme neljästä hiv – potilaasta käyttää jonkinlaista perinteistä / täydentävää hoitoa. Malarian hoitoon on erittäin tehokkaita kasvilääkkeitä.

Monet jäsenvaltiot ja WHO:n perinteisen lääketieteen kumppanit (kansainväliset järjestöt, valtioista riippumattomat järjestöt, maailmanlaajuiset ja kansalliset ammattijärjestöt) ovat osallistuneet strategian luomiseen ja ilmaisseet halunsa osallistua sen toteuttamiseen.

Tiivistelmä strategian tavoitteista:

  • luoda edellytykset ja edistää tarjoajien ja kuluttajien kannalta järkevää perinteisen / täydentävän / vaihtoehtoisen lääketieteen käyttöä 
  • kehittää kansallisia ja kansainvälisiä toimintaperiaatteita perinteisen / täydentävän / vaihtoehtoisen lääketieteen harjoittamisen sääntelyyn ja arvioimiseen (kts. Sveitsin edistymisen esimerkki)
  • saada aikaan vahvempaa (evidence based) näyttöä perinteisen / täydentävän / vaihtoehtoisen lääketieteen tuotteista, käytäntöjen turvallisuudesta, tehokkuudesta ja laadusta
  • varmistaa perinteisen / täydentävän / vaihtoehtoisen lääketieteen hoitojen sekä kasvilääkkeiden saatavuus sekä edullisuus

WHO:n perinteisen lääketieteen strategia tunnistaa muutospaineet ja etsii ratkaisuja, joilla kyetään vastaamaan terveydenhuollon kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin.

Sveitsi on ensimmäinen maa joka on ryhtynyt WHO:n määrittelemiin toimiin. Sveitsin liittovaltion johto hyväksyi 2015 koulutetut naturopaatit ja vaihtoehtohoitajat perinteinen lääketieteen virallisiksi edustajiksi ja vaihtoehtohoidot on integroitu maan terveydenhuollon järjestelmiin.
Lue lisää Sveitsi edelläkävijänä.

error: Content is protected !!