Valikko Sulje

OVATKO VIRUSTAUTIEN TESTIT LUOTETTAVIA?

  • Date: June 18, 2020Author: olennaisiafaktoja

Tiivistelmä artikkelista: Coronavirus: The Truth about PCR Test Kit from the Inventor and Other Experts

Kary B. Mullis oli tiedemies, joka keksi PCR tekniikan (Polymerase Chain Reaction = polymeraasi ketjureaktio). Juuri tätä teknologiaa käytetään nykyään niin kutsutun koronaviruksen testaamiseen, jonka sanotaan olevan terveydenhuollon auktoriteettien, kuten Maailman Terveysjärjestön (WHO), epämääräisesti ja epäjohdonmukaisesti määrittämän tai identifioiman sairauden aiheuttaja.

Mullis kuului niiden monien tutkijoiden joukkoon, jotka kyseenalaistivat HIV-AIDS hypoteesin narratiivin. Mullis ei uskonut valtavirtaisen, globalisti-eliitin rahoittaman tieteen kannattamaa väitettä, että HIV-retrovirus aiheuttaisi AIDSin. Mullis kuului 500-jäseniseen protestiorganisaatioon, joka vaati AIDSin aiheuttajan uudelleentutkintaa.
Mikä on PCR?

PCR tuli yleiseen käyttöön 1990-luvun alussa. Kary Mullis sai siitä Nobelin palkinnon 1993. PCR on yksinkertaisesti ilmaistuna lämpökierrätysmenetelmä, jota käytetään miljardien kopioiden tekemiseen tietystä DNA-näytteestä, jolloin DNA:ta saadaan tarpeeksi suuri määrä tutkimusta varten. PCR on korvaamaton tekniikka, jolla on laaja määrä erilaisia sovellutuksia biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja rikosteknisessä tutkinnassa.
Kary Mullisin mukaan PCR:ää ei tulisi koskaan käyttää infektiotautien diagnosointiin. Tämä oli pääasiallinen syy siihen, miksi Mullis oli eri mieltä HIV-AIDS-hypoteesia kannattavien tutkijoiden kanssa. Hän uhmasi valtavirtaista näkemystä, jonka mukaan HIV:in sairaudenaiheuttaja-mekanismi olisi “liian mystinen” käsittää. Hänen mukaansa “se pirun virus on syntynyt niistä 2 miljardista dollarista vuodessa, jotka siihen tuhlattiin. Voidaan ottaa myös mikä tahansa muu virus ja käyttää 2 miljardia dollaria ja keksiä suuria mysteerejä myös siitä.”
Hän lisäsi myös “Ihmiset ovat täynnä retroviruksia. Emme tiedä onko niitä satoja, tuhansia vai satojatuhansia. Olemme vasta hiljattain alkaneet hakea niitä. Mutta ne eivät ole koskaan tappaneet ketään. Ihmiset ovat aina selvinneet retroviruksista.”

Oppiaksemme, miksi tämä nykyinen kriisi perustuu naurettavalle valheelliselle “tieteelle”, kuunnellaan mitä muuta asiantuntijat sanovat koronavirustestauksesta.

Jason Hommel, tutkija, kirjoittaja “PCR-menetelmässä otetaan näyte ihmisen soluista ja lisätään minkä tahansa DNA:n määrää, josta sitten etsitään “virussekvenssejä” eli ihmiselle kuulumattoman DNA:n osasia, jotka näyttäisivät muistuttavan tunnettua virusgenomia. Ongelma on siinä, että on tunnettua, ettei testi toimi. Se käyttää hyväkseen “amplifikaatiota”, joka tarkoittaa hyvin pienen DNA-määrän kasvattamista eksponentiaalisesti niin kauan, että DNA:ta voidaan analysoida. Vähäinenkin näytteessä ole saastutus voimistuu, mistä seuraa suuria virheitä löydöksissä. Lisäksi menetelmällä etsitään vain osittaisia virussekvenssejä, ei koko genomeja, joten yksittäisen patogeenin identifioiminen on lähes mahdotonta, vaikka jättäisit muut seikat huomioimatta. Ajatus siitä, että nämä testipaketit voivat eristää tietyn viruksen kuten covid-19 on hölynpölyä.”

David Crowe, tutkija

“Ensiksi tulee tietää, että testi ei ole binäärinen. Yksikään testi infektiotaudeille ei ole positiivinen tai negatiivinen. Otetaan vain jonkinlainen jatkumo ja sanotaan mielivaltaisesti: Tämä on kohta positiivisen ja negatiivisen välillä.”
Hän jatkaa: “PCR on todellisuudessa valmistusmenetelmä. Yhdellä molekyylillä aloitetaan. Pienellä määrällä DNA:ta aloitetaan, ja jokaisella kierroksella määrä tuplaantuu, mikä ei kuulosta kovinkaan paljolta, mutta jos tuplaat 30 kertaa, saat noin miljardi kertaa enemmän materiaalia kuin mistä aloitit. Joten valmistustekniikkana se on mainio. Siinä kiinnitetään fluoresoiva molekyyli RNA:han sitä tuotettaessa. Näin varustettua RNA-molekyyliä valaistaan tietyllä aallonpituudella ja syntyy reaktio, josta seuraa, että valo tulee takaisin eri aallonpituudella. Niin ollen siinä mitataan takaisin tulevan valon määrää, ja se antaa arvion siitä, kuinka paljon DNA:ta näytteessä on. Käytän sanaa DNA. RT-PCR- testissä on kohta, jossa RNA muunnetaan DNA:ksi. Niin ollen PCR-testissä ei todellisuudessa käytetä viruksen RNA:ta. Siinä käytetään DNA:ta, mutta tämän rakenne vastaa komplementaarista RNA:ta. Niin ollen loogisesti ottaen se on sama asia, mutta voi aiheuttaa sekaannusta. Kuten miksi puhun yhtäkkiä DNA:sta? Ennen kaikkea on otettava huomioon, että menetelmässä käytetään tiettyä määrää kierroksia.”
Siitä, mitä Kary Mullinsin ajatukseen PCR:n käyttötarkoituksesta tulee, hän sanoi näin:

“Harmi että hän ei ole täällä puolustamassa valmistustekniikkaansa. Hän ei keksinyt mitään testiä. Hän keksi hyvin tehokkaan valmistustekniikan, jota väärinkäytetään. Mitkä ovat PCR:n sovellutukset? Eivät lääketieteellisiä diagnooseja. Hän tiesi sen ja sanoi sen aina.”

“He eivät ymmärrä, mitä ovat tekemässä. Mielestäni juttu on karannut hallinnasta. Ei ole tietoa, kuinka pysäyttää tämä. Näin minä ajattelen tapahtuneen: Pandemiakoneistoa on rakennettu monta vuotta, ja kuten tiedät, pandemiaharjoitus oli vähän ennen kuin tämä koko homma alkoi.”

Tri David Rasnick, biokemisti “On oltava iso määrä mitä tahansa organismia, jotta se aiheuttaisi oireita. Valtavia määriä. Siten et aloita testillä: aloitat keuhkojen kuuntelemisella. Epäilen PCR-testin tuloksen todenmukaisuutta joka suhteessa. Se on mainio tieteellisen tutkimuksen väline. Se on erittäin huono väline kliinisessä lääketieteessä. Infektoituneista soluista 30 % on kuollut, ennen kuin oireita ilmenee. Kun oireita ilmenee, niiden aiheuttajina ovat kuolleet solut.”

Kun kysyttiin neuvoa ihmisille, jotka haluavat tulla testatuiksi covid-19:n suhteen, Tri David Rasnick vastasi:
“Älä ota sitä. Tervettä ihmistä ei pidä testata. Testillä ei ole mitään merkitystä, mutta se voi tuhota elämäsi, tehdä olosi todella surkeaksi. Joka kerta, kun joku ottaa näytteen DNA:sta, se menee hallituksen tietokantaan. Se on meidän seuraamista varten. He eivät etsi vain virusta.” “Diagnosoinnissa PCR on iso ongelma. Kun näytettä täytyy amplifioida moninkertaiseksi, tuloksena on valtava määrä vääriä positiivisia. Toistan, että epäilen PCR-testin tuloksen luotettavuutta joka suhteessa.”

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/06/18/koronavirus-totuus-pcrsta-sen-keksijalta-ja-muilta-asiantuntijoilta/?fbclid=IwAR2iDEIIM7kzW97-NcwMUGvmO9xRoe7J8vGqmUDrKvH4fI5-RDPlEI45teM

 

error: Content is protected !!