Valikko Sulje

Voiko tieteeseen luottaa

”En usko nykylääketieteeseen. Olen lääketieteen kerettiläinen … En ole aina ollut lääketieteen kerettiläinen; olen kerran uskonut nykylääketieteeseen.” Dr Robert Mendelsohn: Confessions of a Medical Heretic.  

Ph. D. Viera Scheibner luonnontieteissä tohtoriksi väitellyt johtava tutkija ja lääkäri: ”Kuten Mendelsohn, minustakin on tullut lääketieteen kerettiläinen. Mitä enemmän luen ja tutkin, sitä enemmän näen että lääketiede on menossa väärään suuntaan.” (lainaus kirjasta – ROKOTUKSET, tieteelliset tutkimukset 100 vuoden ajalta osoittavat että rokotteet ovat isku immuunijärjestelmää vastaan )

Sekä lääkärin virassa, että Helsingin yliopistossa pitkän uran tehnyt sisätautien professori Kimmo Kontula totesi vuonna 2017; ”Todelliset uhat tieteen luotettavuudelle tulevat tiedeyhteisön sisältä”. On valitettavaa, että jokainen tieteeseen kriittisesti suhtautuva kohtaa siinä määrin vainoa ja ankaraa vastustusta, että alan ihmiset uskaltautuvat kertomaan totuuden vasta silloin kun he siirtyvät eläkkeelle. Mutta siinä vaiheessa kerrottu totuus ei muuta enää mitään ja vääristynyt perinne jatkaa entistä latua.

Tiede pitää omasta todellisuuskuvastaan poikkeavia ilmiöitä epätodennäköisenä. Yhdysvalloissa pitkään tutkimustyötä tehnyt talousmatemaatikko Nassim Nicholas Taleb julkaisi 2007 kirjan – The Black Swan, The Impact of the Highly Impropable (Musta joutsen – Erittäin epätodennäköinen vaikutus). Nassim kritisoi tiedettä sen yksisilmäisyydestä. Siksi teoksen nimi viittaa aikaan, jolloin uskottiin kaikkien joutsenten olevan valkoisia, kunnes Australiasta löytyi mustan joutsenen laji. Tiede pitää viimeiseen asti kiinni vanhasta todellisuuskuvastaan ja sen ”laiva” kääntyy hyvin hitaasti.  

Samaan aikaan kun Suomessa tieteestä on tullut lähes uusi uskonto jota ei saa kritisoida eikä sen sisällöstä keskustella, käydään muualla maailmassa erittäin laajaa keskustelua tieteen rappiosta ja sen vaikutuksista mm. nykyiseen terveydenhuoltoon. Lääketiede ei ole sitä luonnontiedettä, joka anglosaksisella kielialueella ymmärretään ”tieteeksi” (science). Siksi lääketieteestä käytetään termiä soveltava tiede (applied science). Soveltava tiede tarkoittaa, että jos on keksitty jokin menetelmä tai laite, sitä kokeillaan konkreettisessa hoitotyössä, ilman että asian taustalla tarvitsee olla mitään alustavaa teoriaa.

Näin ollen lääketieteen teoriat voivat poiketa luonnontieteen teorioista ja siksi lääkärin työssä tarvitaan luonnontieteiden lisäksi myös muiden tieteiden tuottamaa tietoa. Lääkärin työn ydintä, eli osaamista, ei hankita kirjoista vaan tekemällä työtä ja soveltamalla siihen tieteen tuloksia. Näin ollen, mikäli vain tieteelliset tutkimukset olisivat hyvän hoidon kriteeri, niin periaatteessa lääketieteellisinä pidetyt hoidot ovat suurimmalta osalta uskomushoitoja.

Mitä tapahtuu kun tiede turmeltuu?

Tämän kysymyksen esitti Louis Pascall, täysin riippumaton tutkija. Hän tutki AIDS:n alkuperää ja osoitti, että AIDS sai alkunsa Belgian Kongossa suorana seurauksena laajamittaisista, suun kautta annetuista poliorokotuksista koska rokotteet olivat immuunikatotautia aiheuttavan similiaviruksen (SIV) saastuttamia. Pascallin tutkimus julkaistiin lopulta vuonna 1991 Wollongongin yliopiston tutkielmana (Nro 9) sen jälkeen, kun useat tieteellisen tutkimusalan lehdet olivat hylänneet tai yksinkertaisesti jättäneet sen huomiotta, jotta totuus ei olisi paljastanut tieteellisenä keksintönä pidettyjen rokotteiden vaaroja.

Stanfordin yliopiston professori John P. A. Ioannidis tutkii ja arvioi lääketieteellisiä tutkimuksia. Hän julkaisi 2005 artikkelin – Why Most Published Research Findings Are False (Miksi suurin osa tutkimustuloksista on väärin)? Ionnidisin mukaan nykyinen lääketiede ei ole lähelläkään tutkittua tietoa. Siitä voi hyvällä syyllä käyttää termiä ”valhetutkittu tieto”. Termi sopii erityisen hyvin rokotteita, lääkkeitä ja ravintoa koskeviin `tutkimuksiin`.

Maailmanlaajuista arvostusta nauttivan Harvardin yliopiston taustalla vaikuttaa Rockefellerien perhe ja sen ideologia. Harvard ja Rockefellerit ovat myös ruoka- ja lääketeollisuuden taustavaikuttajia. Se joka hallitsee ruokatuotantoa, hallitsee koko maailmaa. Näiden teollisuusalojen kokoukset, joissa laaditaan erilaisia suosituksia, pidetään suljettujen ovien takana. Niihin kutsutaan sopiviksi katsotut osallistujat joiden täytyy olla samaa mieltä, sillä ennen kokousta jokainen osallistuja allekirjoittaa vaitiololupauksen. Kutsun saanut tietää päässeensä vihreälle oksalle, virat aukeavat kuin itsestään ja apurahojen virta alkaa solista. Suomessa valtion ravitsemusneuvottelukunta on tämän järjestelmän virallinen etäpääte, jonka jäsenistö koostuu henkilöistä, jotka ovat sidoksissa ruokateollisuuteen. Yhdysvallat määrää, mitä on terveellinen ruoka ja tarjolla olevat lääkkeet ja rokotukset. Pohjoismaat, Suomi mukana, sekä Iso-Britannia noudattavat näitä ohjeita orjallisesti. Onko tämä tiedettä ja voiko tähän ”tieteeseen” luottaa?

Kun asiat tarkoituksellisesti sekoitetaan ja estetään avoin keskustelu ja mm. hoitovirheiden ja rokotehaittojen näkyminen ja niistä keskusteleminen. Kun asioita yritetään perustella vetoamalla tieteeseen ja muuttaa tiedeverukkeella ne varmaksi, silloin kyse on uskonnosta. Tämä koskee ennen kaikkea nykyisiä hoito- ja ravintosuosituksia. Ne jos mitkään ovat todellista uskomushoitoa.

Jos yhteiskunta olisi ihmisen puolella ja ajattelisi ihmisten parasta, puolueetonta tiedettä pitäisi tukea yhteiskunnan varoin teollisen rahoittamisen sijaan. Tuki pitäisi keskittää niihin laitoksiin, jotka tekevät aitoa perustiedettä. Nyt yliopistot alistetaan tukemaan pelkästään markkinointia ja pitkällä aikavälillä tulos on katastrofaalinen.

error: Content is protected !!