Valikko Sulje

Virallisten kolesterolitutkimusten uskottavuus

VLääketieteelliset tutkimukset ja kolesteroli

Lääketeollisuuden sponsoroimista tutkimuksista ”haamukirjoittajia” on todettu esiintyvän kolmessa tutkimuksessa neljästä. Joskus asiantuntijaksi palkattu nimekäs professori piirtää vain nimensä valmiin tutkimusraportin alle. Enempää tutkimuksen eteen tekemättä, hän saa maksun ja kävelee.

Ruotsalainen sisätautiopin professori Uffe Ravnskov on käyttänyt aikaa tutkiakseen perusteellisesti tehtyjä tutkimuksia ja julkaissut niissä esiintyviä epäkohtia ja suoranaisia vääristelyjä. Mm Kolesterolimyytistä 1995 hän sanoo; ”Se, joka tukee kolesteroli-hypoteesia, saa rajattomat taloudelliset voimavarat käyttöönsä.

Rahaa saa vaikka kuinka paljon tahansa. Se, joka kyseenalaistaa teorian, onnistuu ehkä saamaan yhden artikkelin julkisuuteen, mutta sitten ovat rahat loppu. Rahaa ei saa mistään”.

Käypähoitosuosituksia Suomessa antavan työryhmän kokoonpano ja heidän sidoksensa kolesterolia alentaviin lääkkeisiin:

Puheenjohtaja, professori Matti J. Tikkanen: Zocor, Inegy, Lipitor

Sihteeri, professori Timo Strandberg: Zocor, Inegy, Lipitor, Crestor, Lescol

Professori Antero Kesäniemi: Crestor, Lipidil, Zocor,Inegy,Lipitor,Lescol

Professori Petri Kovanen: Zocor, Inegy, Lipitor, Crestor

Dosentti Matti K.Salo: ei sidonnaisuuksia

Professori Jorma Viikari: Crestor, Lipitor, Zocor, Inegy

Dosentti Hannu Vanhanen: Zocor, Inegy, Crestor

Dosentti Mikko Syvänne: Zocor, Inegy,Crestor, Lescol, Lipitor

Money talks!

STATIINITUTKIMUSTEN SIDONNAISUUDET LÄKETEOLLISUUTEEN

(DUODESIM Terveyskirjasto / uutispalvelu)

Rahoittajan intressit vinouttavat statiinitutkimuksia

Lääketehtaiden rahoittamat statiinitutkimukset pitävät selvästi useammin firman omaa lääkettä parempana kuin kilpailijoiden tuotteita. Tämän voi todeta ainakin tutkimuksista, joissa lääketehtaan omaa statiinia verrataan johonkin toiseen statiiniin tai muuhun lääkkeeseen.

Tiedot perustuvat PloS Medicine -lehdessä julkaistuun tutkimukseen, jossa tarkasteltiin 192:ta satunnaistettua ja kontrolloitua statiinitutkimusta. Tutkimuksista puolet oli lääketehtaiden rahoittamia ja yli kolmasosassa rahoittaja jäi epäselväksi. Statiineja käytetään veren rasva-arvojen parantamiseen ja sitä kautta sydänoireiden ehkäisyyn.

Testattavaa lääkettä valmistavan lääketehtaan tutkimukset pitivät firman lääkettä parempana 20-35 kertaa todennäköisemmin kuin vertailukohtana ollutta lääkettä.

Tutkimuksia leimasivat myös monet menetelmälliset heikkoudet, joiden takia niiden tuloksia tulisi tulkita erittäin varoen. Tärkein puute oli se, että lähes kaikki tutkimukset mittasivat varsinaisten sydänoireiden sijaan vain niiden riskitekijöitä kuten veren rasvoja tai valtimoiden toimintaa. Lisäksi potilaiden satunnaistaminen ja seuranta sekä tutkittavien ja tutkijoiden sokkoutus jäivät usein puutteellisiksi, mitkä kaikki vinouttavat tuloksia.

medicine.plosjournals.org

Artikkelin koonnut:
Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry

error: Content is protected !!